Glosarul

GLOSAR

APARAT DE MĂSURAT sistem tehnic care permite determinarea cantitativă a mărimilor ce se măsoară
AUTOMATIZARE introducerea unor dispozitive şi legături cu scopul de a realiza operaţiile de comandă şi reglare automată a procesului.
COMANDA CU PROGRAM se realizează conform unui program
COMANDA SECVENTIALA se realizează după un program secvenţial ce fixează apriori succesiunea acţiunilor asupra unui sistem, unele acţiuni depind de executarea acţiunilor precedente sau de îndeplinirea în prealabil a unor condiţii
COMANDĂ ansamblul de operaţii ce se efectuează în circuit deschis şi care au ca efect stabilirea unei dependenţe după o lege prestabilită, pentru valoarea unei mărimi dintr-un proces în raport cu mărimi independente de acesta.
COMANDA AUTOMATA comanda se realizează numai prin dispozitive prevăzute în acest scop
COMANDA MANUALA omul intervine asupra elementului de execuţie
CONTROL operaţie de măsurare, verificare prin comparare, analiză.
DIGITALĂ metodă de afişare a datelor sub formă numerică
DISPOZITIV DE AUTOMATIZARE ansamblul de aparate şi legături care se conectează cu procesul în scopul realizării operaţiilor de comandă şi de reglare dorite.
ELEMENT AL SISTEMULUI AUTOMAT parte a sistemului automat care formează o unitate constructivă şi realizează una sau mai multe din funcţiunile sistemului automat.
Un element are una sau mai multe mărimi de intrare şi o mărime de ieşire, prin care se primesc şi se transmit mărimile fizice caracteristice funcţionării elementului. Elementele componente ale unui sistem automat formează un ansamblu unificat dacă elementele sunt legate între ele prin semnale de intrare şi ieşire cu variaţii în domenii date (2…10 mA c.c. ; 1…5 mA c.c. ; 0…20 mA ; 0,2…1 daN/cm2 – kgf/m2).
EROARE diferenţa dintre rezultatul unei măsurări şi valoarea mărimii măsurate
MĂRIMI ELECTRICE măsoară caracteristicile electrice cu ajutorul aparatelor de măsură
MĂRIMI MECANICE măsoară caracteristicile mecanice cu ajutorul aparatelor de măsură
MEMBRANĂ element elastic folosit în construcţia aparatelor de măsură
PRECIZIE caracteristică a aparatului de măsură în funcţie de care se alege aparatul şi se evaluează calitatea măsurării
PROCES ansamblul transformărilor, caracterizat prin una sau mai multe mărimi măsurabile, pentru care se realizează o automatizare.
REGLARE (automată – manuală)- ansamblul de operaţii care au drept scop ca pe baza comparaţiei valorii măsurate a unei mărimi din proces cu o valoare prestabilită să acţioneze asupra procesului astfel că mărimea reglată să fie adusă sau menţinută la valoarea prescrisă prin :

- stabilirea unei dependenţe după o lege prestabilită pentru valoarea unei mărimi dintr-un proces în raport cu mărimi independente sau dependente de proces ;

reducerea influenţei mărimilor perturbatoare asupra mărimilor din proces.

SEMNAL mărime fizică utilizată pentru transmiterea unei informaţii
SEMNALIZARE ansamblul de operaţii care au ca efect declanşarea unor semnale de alarmă (optică, acustică) pentru a atrage atenţia asupra apariţiei unor situaţii normale - anormale în funcţionarea procesului.
SENSIBILITATE caracteristica unui element care exprimă raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare care o produce, după ce regimul staţionar a fost atins
SIGURANTA IN FUNCTIONARE calitatea unui element de a funcţiona cu o probabilitate prestabilită un interval de timp determinat, fără să se depăşească valorile tolerate
SISTEM AUTOMAT ansamblul cuprinzând procesul şi dispozitivul de automatizare.
TELECOMANDA comanda se realizează de la distanţă (se folosesc metode şi dispozitive de teletransmitere).
TRADUCTOR parte a unui ansamblu de măsurarecare care are rolul de a transforma informaţia de măsurare într-o mărime fizică prelucrabilă