4 Traductoare de presiune

FIŞA DE LUCRU 6 (FL6)

Tema: Traductoare de presiune

Presiunea reprezintă un parametru de bază pentru majoritatea proceselor tehnologice în care se folosesc fluide. Deoarece presiunea se defineşte pe baza forţei, rezultă că metodele de măsurare sunt asemănătoare cu cele pentru măsurarea forţelor. Ceea ce diferă este forma elementelor sensibile, care pot fi:
pres.JPG

sf. sec.

Fraţii Curie descoperă fenomenul piezoelectric: cristalele de cuarţ presate pe două feţe opuse produc între alte două feţe opuse, o tensiune proporţională cu presiunea exercitată.
ŞTIAŢI CĂ …
… nu numai cuarţul (SiO2) are proprietăţi piezoelectrice, ci şi turmalina, oxidul de zinc, titanatul de bariu şi altele?
… cristalele de cuarţ sunt folosite la ceasurile electronice de mână şi la ceasurile de precizie, a căror eroare în măsurarea timpului este foarte mică, de câteva zecimi de secundă într-o mie de ani?

1. Explicaţi principiul de funcţionare a unei brichete piezoelectrice sau a unui aprinzător pentru aragaz.
pre.JPG
Undele sonore sunt caracterizate prin presiune şi viteză: pentru procesele tehnologice în care intervin aceste unde, foarte importantă este presiunea, deoarece viteza particulelor, fiind foarte mică, este dificil de determinat.
per.JPG Vibraţiile sonore sunt “culese” de pavilionul urechii. Undele intră în conductul auditiv şi ajung la timpan. Acesta începe să vibreze şi informaţia este transformată (prin componentele anatomice ale urechii) în impulsuri electrice care sunt transmise la creier.
Putem spune deci, că timpanul este un traductor de presiune (acustică) la purtător !

2. În figura următoare sunt reprezentate schema de principiu şi componentele unui microfon. Explicaţi modul de funcţionare a acestui microfon.
utz.JPG

3. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri, scriind A sau F, după caz, în faţa fiecăruia. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, înlocuiţi cuvântul marcat, astfel încât să se obţină un enunţ adevărat.
_ Membranele gofrate sunt mai dificil de realizat, dar sunt mai sensibile.
_ Se poate considera că o membrană gofrată amplifică efectul obţinut cu o membrană plană, de atâtea ori, câte onduleuri are.
_ Silfoanele şi membranele fac parte din aceeaşi categorie de elemente sensibile.
_ La pistonul cu resort, forţa elastică a acestuia, echilibrează presiunea de măsurat.