2 Traductoare de nivel

FIŞA DE LUCRU 4 (FL4)

Tema: Traductoare de nivel

Măsurarea nivelului în recipienţi este foarte importantă pentru multe procese tehnologice şi pentru evaluarea stocurilor existente.
În procesul de măsurare a nivelului pot apărea o serie de probleme specifice ca, de exemplu: vase speciale sub presiune sau la temperaturi înalte, prezenţa spumei la suprafaţa exterioară sau a turbulenţelor, corozitatea substanţelor folosite etc. Aceste probleme se rezolvă prin soluţii constructive adecvate.
Cele mai simple traductoare de nivel se bazează pe forţa arhimedică: evident, ele pot fi folosite numai în cazul lichidelor.
Traductorul cu plutitor
niv.JPG

Traductorul cu imersor
ni.JPG

La utilizarea traductorului cu plutitor nu este necesară cunoaşterea densităţii lichidului. În schimb, pentru traductorul cu imersor, este necesar să se ştie valoarea acestei mărimi.
În cazul substanţelor sub formă de pulbere sau granule, determinarea nivelului are drept scop determinarea masei de substanţă: pentru aceasta se recurge la cântărirea recipientului cu tot conţinutul său. Masa de substanţă este egală cu diferenţa dintre masa măsurată şi masa recipientului.
În cazul unor condiţii speciale (temperaturi ridicate, medii corosive, periculoase etc.) măsurarea nivelului se efectuează fără a interveni asupra recipientului – adică fără contact – apelând la ultrasunete sau microunde.
Principiul de funcţionare a traductorului de nivel cu microunde este reprezentat în schema următoare:
nvl.JPG

Timpul între emisia şi recepţia microundelor, respectiv atenuarea acestora, reprezintă o măsură a distanţei până la suprafaţa de separare între lichid şi aer.
1. Investigaţi mediul în care vă desfăşuraţi activitatea cotidiană, la şcoală şi acasă, pentru a descoperi situaţii sau instalaţii în care se utilizează traductoare de nivel.
Ce fel de traductoare sunt acestea?
Completaţi tabelul următor:
as.JPG
2. Completaţi aritmogriful următor:
a – ajută la emisia şi captarea undelor;
b – parţial introdus în lichid;
c – poziţia sa indică nivelul lichidului;
d – lichid care reflectă microundele;
e – sunete cu frecvenţă foarte mare;
f – lichid care atenuează microundele;
g – emite microunde;
h – caracterizat de forţa eleastică;
i – echilibrează mişcarea plutitorului.
erd.JPG