2 Echipamente De Masurare

FIŞĂ CONSPECT 3 (FC3)

Tema: Echipamente de măsurare
  • În prima fază de dezvoltare a automatizărilor s-au folosit sisteme de măsurare specializate, în sensul că valorile mărimii de măsurat se obţin într-un domeniu de variaţie ales arbitrar. De exemplu, pentru un domeniu de măsurare al temperaturii cuprins între 500 şi 8000 C, semnalul obţinut la ieşirea unui traductor variază între 0 şi 100 mV, sau între 0 şi 500 mA etc. Pentru a fi adaptate la asemenea domenii de variaţie, aparatele de măsurare – indicatoare, înregistratoare etc., precum şi regulatoarele, trebuie să funcţioneze pentru aceleaşi valori limită ale domeniului de măsurare. În acest caz, aparatele de măsurare şi regulatoarele trebuie să fie realizate „special” (specializate) pentru traductoarele corespunzătoare.
  • În prezent, majoritatea sistemelor automate de măsurare şi control (precum şi cele de reglare) sunt unificate, în sensul că domeniul de variaţie al semnalului din canalul de transmitere este standardizat (semnale unificate). De exemplu, pentru semnale electrice se foloseşte domeniul de curent i = 2…10mA c.c. sau i = 4…20 mA c.c., iar pentru semnale pneumatice se utilizează presiuni unificate p = 0,2….1 kgf/cm2 (p = 2…10 daN/cm2).
  • De exemplu, pentru un domeniu de variaţie al presiunii măsurate de 0-15 atm, traductorul elaborează la ieşire un curent unificat i = 2…10 mA c.c. (respectiv 0 atm => 2 mA şi 15 atm => 10 mA). Un asemenea sistem de semnal unificat la care pentru o mărime de intrare nulă se obţine un curent diferit de zero se numeşte semnal unificat „cu zero viu”. Raţiunea de a se folosi un semnal „cu zero viu” rezidă în aceea că un „zero real” poate să însemne nu numai o intrare nulă, dar şi o defectare a sistemului de convertire a mărimii măsurate.
  • Folosirea unor traductoare cu semnal de ieşire unificat implică şi utilizarea unor aparate de măsurat sau regulatoare având acelaşi semnal de intrare unificat. Acest lucru prezintă un avantaj considerabil datorită faptului că numărul tipurilor de aparate de pe panoul central este foarte redus (aparatură unificată). În acest caz, aparatura respectivă este mai uşor de înlocuit.
  • Procesul de unificare a aparaturii de automatizare se extinde şi la alte semnale ca, de exemplu, unificarea parametrilor surselor de alimentare (f = 500 Hz, f = 1000Hz) etc., ceea ce implică o structură modulară a echipamentelor în ansamblul lor.