3 Traductoare Parametrice

TRADUCTOARE PARAMETRICE

Mărimi fizice de bază Mărimi fizice derivate Elemente sensibile tipice
Deplasare - deplasare liniară;

- deplasare unghiulară

- lungime (dimensiuni geometrice);

- grosime;

- straturi de acoperire;

- nivel

- deformaţie (indirect forţă, presiune sau cuplu);

- altitudine.

- rezistive;

- inductive;

- fotoelectrice;

- electrodinamice (de inducţie, selsine, inductosine).

Viteză - viteză liniară;

- viteză unghiulară;

- debit.

- electrodinamice (de inducţie);

- fotoelectrice.

Forţă - efort unitar;

- greutate

- acceleraţie (vibraţie);

- cuplu;

- presiune (absolută, relativă, vacuum, nivel, debit);

- vâscozitate.

- termorezistive;

- termistoare;

- rezistive;

- inductive;

- capacitive;

- piezorezistive;

- magnetorezistive.

Temperatură - temperatură ( pentru solide, fluide, de suprafaţă);

- căldură (flux, energie);

- conductibilitate termică.

- termorezistenţe;

- termistoare;

- termocupluri.

Masă - debit de masă - complexe (dilatare+deplasare)
Concentraţie - densitate;

- componente în amestecuri de gaze;

- ioni de hidrogen în soluţii.

- idem ca la forţă;

- termorezistive;

- electrochimice;

- conductometrice.

Radiaţie - umiditate;

- luminoasă;

- termică;

- nucleară.

- fotoelectrice;

- detectoare în infraroşu;

- elemente sensibile bazate pe ionizare.