1 Modelul Structural Al Unui Sistem De Reglare Automata

Modelul structural al unui sistem de reglare automată (SRA)

sra.JPG

Elementele componente ale eschemei unui SRA:

E.C. – element de comparaţie;

R.A. – regulator automat;

E.E. – element de execuţie;

I.T. – instalaţie tehnologică;

Tr - traductor

Mărimi care intervin în schema de elemente a unui SRA:

U – mărime de intrare a sistemului;

ε – semnalul de eroare;

Yr – mărime de reacţie;

Xc – mărimea de ieşire a regulatorului automat;

Xm – mărime de intrare a instalaţiei tehnologice;

Y – mărime de ieşire a sistemului (a instalaţiei tehnologice);

P – perturbări.