1 Caracterizeaza Sistemele De Reglare Automata

FISA DE LUCRU 1 (FL1)

Tema: Caracterizeaza sistemele de reglare automata

1. Identificati elementele din schema functionala a unui sistem prezentat

mai jos.

image001.gif
S –

U(t) –

Y(t) –

2. În Modelul structural al unui sistem de reglare automată (SRA) prezentat în figura de mai jos sunt marcate elementele componente ale sistemului şi mărimile fizice care intervin în funcţionarea sistemului.

2.1. Identificaţi elementele schemei

2.2. Prezentaţi pe scurt rolul funcţional al elementelor componente ale schemei

2.3. Identificaţi mărimile care intervin în funcţionarea sistemului.
image002.gif

2.1. E.C. –

R.A. –

E.E. –

I.T. –

Tr –

2.3. U –

ε -

Yr –

Xc –

Xm–

Y –

P -